logografi

logografi (grč.), u ant. Grčkoj, naziv za pisce koji su pisali o pov. događajima, legendama i dr. U Ateni profesionalni sastavljači govora koje su od njih naručivali građani za svoje nastupe na sudu, u skupštini i sl. Najpoznatiji: Lizija, Demosten, Izej i Izokrat, i sami veliki govornici.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: