Łukasiewicz, Jan

Łukasiewicz, Jan, poljski logičar i filozof (Lavov, 21. XII. 1878 – Dublin, 13. II. 1956). Profesor u Lavovu (1902), Varšavi (1915–39) i Dublinu (od 1946). Jedan od glavnih predstavnika lavovsko-varšavske logičke škole i jedan od najznačajnijih istraživača matematičke logike. Bavio se indukcijom, logičkim osnovama teorije vjerojatnosti, osobito polivalentnim logikama; razrađivao i novu varijantu modalne logike (takozvanu četverovrijednosnu ili četverovalentnu logiku: iskaz može imati jednu od četiriju vrijednosti − istina, laž, vjerojatno i nije vjerojatno). Autor takozvane poljske (prefiksne) notacije koja je našla veliku primjenu u računalnom programiranju. Dao važan doprinos proučavanju antičke i srednjovjekovne logike. Glavna djela: Logičke osnove računa vjerojatnosti; Elementi matematičke logike; Prilog povijesti logike iskaza; Aristotelova silogistika sa stajališta suvremene formalne logike.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: