Maiella, La

Maiella, La, skupina planina u Apeninima, regija Abruzzi, sred. Italija. Proteže se u smjeru S–J; najviši vrh Monte Amaro (2795 m). Snijegom prekrivena gotovo cijele godine; tragovi glacijacije. Iznad visine od 2100 m nalazi se golo kamenje; u nižim zonama sačuvani tragovi šuma koje su nekada prekrivale veći dio prostora. Nekoliko sela u dolinama. Poznati samostan gdje je Pietro del Morrone (poslije papa Celestin V.) osn. red celestinaca o. 1254.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: