Malinowski, Bronislav (Bronisław)

Malinowski, Bronislav (Bronisław), poljski i britanski etnolog i socijalni antropolog (Krakov, 7. IV. 1884 – New Haven, 16. V. 1942). Doktorirao na Jagelonskom sveučilištu u Krakovu 1908. Sveučilišni profesor u Londonu te u SAD-u (na sveučilištima Cornell i Yale). Utemeljitelj funkcionalne teorije po kojoj je krajnja funkcija svih kulturnih izražaja ispunjavanje određenih (bioloških, instrumentalnih i integrativnih) ljudskih potreba. Istraživao na Novoj Gvineji, Melaneziji, Trobriandskom otočju; u terenski rad uveo metodu sa sudjelovanjem. Glavna djela: Mit u primitivnoj psihologiji; Osnove vjere i morala; Znanstvena teorija kulture; Argonauti južnoga mora i dr.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: