Maracaibo

Maracaibo, panorama
Maracaibo, grad, luka i upr. središte sav. države Zulia, sjeverozap. Venezuela; 1 948 269 st. (2. po veličini; aglomeracija 2 063 461 st.). Smjestio se na zap. obali kanala koji povezuju jezero Maracaibo i Venezuelski zaljev (Karipsko more). Trg. i industr. središte. Rafinerije nafte (izvoz); “gl. naftni grad” Juž. Amerike. Tekst., kem. (sapun), prehr. i drvna ind.; proizvodnja građev. materijala. Voj.-pov. muzej. Sveučilište Zulia (osn. 1891) i Rafael Urdaneta (osn. 1973). Osnovali ga Španjolci 1571. kao Nueva Zamora. Uništili ga gusari 1669. Razvoj počeo nakon 1917. i otkrića bogatih ležišta nafte.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: