Maksimović, Desanka

Maksimović, Desanka, srp. pjesnikinja (Valjevo, 16. V. 1898 – Beograd, 11. II. 1993). Objavila mnoge zbirke pjesama na ljubavne, intimističke i domoljubne teme (prva: Pesme, 1924), s kojima je, kao i s pjesmama i pričama za djecu, stekla široku popularnost.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: