Medvednica

Medvednica

Medvednica PD “Grafičar”
Medvednica (također Zagrebačka gora), planinski masiv u neposrednoj blizini sjevernog dijela Zagreba; najviši vrh Sljeme (1033 m). Središnji dijelovi Medvednice izgrađeni od eruptivnih i metamorfnih (zeleni škriljevci) stijena. Sjevernu stranu izgrađuju sedimentne stijene (vapnenci i dolomiti); podzemni špiljski sustav Veternica (kanali dulji od 6 km). Prosječna godišnja temperatura 7 °C, a godišnja količina padalina oko 1300 mm. Najveći dio Medvednice obrastao šumom, u nižim i toplijim dijelovima hrast, grab i pitomi kesten, najveće površine pod bukovim šumama. U vršnoj zoni šume javora i jasena; na izoliranim područjima zaštićena vrsta tisa. Na vrhu Medvednice podignut je tv toranj (visok 145 m); žičara je izgrađena 1963. i spaja juž. podnožje s najvišim sred. područjem. Medvednica se izdvaja kao rekreacijsko područje. Prvi planinarski dom (u ovom dijelu Europe) podignut 1878, danas hotel Tomislavov dom; još ima 15 planinarskih domova. Na sjevernim padinama skijaški tereni sa skijaškom žičarom i vučnicom. Uređena skijaška staza (2005); natjecanja u slalomu. Zapadni dio proglašen je 16. VI. 1981. parkom prirode (neke šume zaštićene već 1899). Vršni dio proglašen park-šumom, a mnogi dijelovi proglašeni su spomenicima prirode. U predvorju špilje Veternice arheol. nalazište pretpov. čovjeka i faune koja je tada tu živjela ili bila ulovljena (120 lubanja špiljskog medvjeda, lavlja čeljust itd.). Kulturno-povijesni spomenici (Medvedgrad, Sljemenska kapelica). Središnjim dijelom prolazi cesta Zagreb–Stubičke Toplice, a istočnim Kašina–Laz– Marija Bistrica.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: