Mendelssohn, Moses

Moses Mendelssohn
Mendelssohn, Moses, njemački filozof (Dessau, 6. IX. 1729 – Berlin, 4. I. 1786). Prijatelj G. E. Lessinga, jedan od napoznatijih popularnih filozofa iz škole Ch. Wolffa. Filozof njemačkoga prosvjetiteljstva. Zauzima se za toleranciju među religijama i odvajanje Crkve i države, nastoji pomiriti vjeru s razumskom spoznajom. Jedan od vodećih predstavnika → haskale u Berlinu. Glavna djela: Filozofski razgovori; Rasprava o očitosti u metafizičkim znanostima; Fedon ili o besmrtnosti duše.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: