minerali

minerali, amazonit

minerali, kalcit

minerali, kasiterit

minerali, kalcit

minerali, anglezit

minerali, autunit

minerali, barit

minerali, pirit

minerali, vanadinit

minerali, topaz

minerali, magnetit

minerali, titanit

minerali, kuprit
minerali (od srednjovjekovnoga latinskog: mineralis koji pripada rudniku) 1. Prirodne anorganske tvari određenoga kemijskog sastava, uglavnom kristalne strukture. Sastojci Zemljine kore. Naziv se često upotrebljava i za organske tvari kao ugljen, nafta, prirodni plin, iako to nisu minerali u strogom smislu. U građi minerala sudjeluju različiti kemijski elementi, a najčešći su: kisik, silicij, aluminij, željezo, kalcij, natrij, kalij i magnezij. Minerali bez određene unutrašnje građe jesu amorfne i metamiktne tvari. Prema načinu postanka mogu biti: pirogeni (nastali iz magme), pneumatogeni (iz plinova i para), hidrotermalni (iz vruće otopine) i hidratogeni (iz vodenih otopina). Prema kemijskom sastavu dijele se na razrede među kojima su značajniji: samorodni elementi, sulfidi, oksidi i hidroksidi, halogenidi, karbonati, nitrati, jodati, borati, sulfati, fosfati, molibdati i volframati, silikati i organski minerali. Silikati su najzastupljeniji petrogeni minerali i izgrađuju više od 75 težinskih postotaka litosfere. Minerali se odlikuju nizom fizičkih svojstava među kojima ističemo: boju, sjaj, kalavost, tvrdoću, optička svojstva, toplinska svojstva i sl. Poznato je više od 3000 minerala koji se klasificiraju prema kemijskim svojstvima, kristalnoj strukturi, fizičkim svojstvima kao što su tvrdoća, boja, relativna gustoća, lomljivost i dr. Uglavnom služe za dobivanje ruda, a poneki se, kao kuhinjska sol, gips, azbest, upotrebljavaju kako su nađeni u prirodi. 2. Mineralima ili mineralnim tvarima nazivaju se i kemijski elementi (osim ugljika, kisika, vodika i dušika) potrebni za biokemijske procese u živim organizmima (na primjer natrij, kalij, fosfor, željezo, magnezij, krom, bakar, selen, jod, fluor i dr.).

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: