Marx Longuet, Jenny

Marx Longuet, Jenny, njemačka publicistkinja (Pariz, 1. V. 1844 – Argenteuil, 11. I. 1883). Kći → Karla Marxa. Od 1881. djelovala u Francuskoj. Supruga → Ch. Longueta. Pod pseudonimom J. Williams pisala političke tekstove u francuskom listu Marseillaise; 1872. surađivala s ocem na prevođenju Kapitala na francuski jezik.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: