Mittag-Leffler, Magnus Gösta

Mittag-Leffler, Magnus Gösta, šved. matematičar (Stockholm, 16. III. 1846 – Djursholm, 12. VII. 1927). Pokrenuo međunar. mat. časopis Acta Mathematica. Inicijator održavanja svj. mat. kongresa. Prvi predsj. Međunar. mat. udruženja.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: