Murko, Matija

Murko, Matija, slovenski filolog i etnograf (Drstelja, kraj Ptuja, 10. II. 1861 – Prag, 11. II. 1952). U Beču studirao germanistiku i slavistiku, usavršavao se u Moskvi. Predavao slavensku filologiju u Beču, Grazu, Leipzigu i Pragu (prvi profesor južnoslavenskih jezika i književnosti); jedan od utemeljitelja Slavenskog instituta u Pragu, urednik revije Slavia; pisao o romantizmu kod Slavena, o povijesti starijih južnoslavenskih književnosti, istraživao hrvatsku i srpsku narodnu epiku.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: