narodni plesovi

narodni plesovi, kolo iz Kupinca
narodni plesovi, kolo iz Orleca, Cres
narodni plesovi, slavonsko kolo
narodni plesovi, plesovi tradic. plemenskih ili seoskih zajednica, ostatak su drevnih obrednih igara za bolji ulov ili urod, tjeranje zime ili dozivanje proljeća, zaštitu zdravlja, tjeranje demona i sl. U nekih plemena prikazuju mitove, obilježuju odlazak u ratni pohod ili povratak s njega, prate inicijacijske svečanosti. U seoskim zajednicama sastavni su dio obiteljskih (os. svadbenih), nar. ili vjerskih svečanosti. Provode se uz instrum. i vokalnu pratnju. Mogu biti solistički (Eskimi), parovni, u obliku zatvorenog ili otvorenog kola ili kružnoga niza; sjedeći (u Polineziji, gdje se “pleše” samo pokretanjem gornjega dijela tijela); u Indoneziji i Indiji bitni su sastavni dio pokreti ruke i šake. Diljem Europe poznati plesovi s mačevima (u Hrvatskoj moreška, kumpanija, kraljice). Hrv. plesni folklor obilježuju snažna nijema kola bez glazb. pratnje (ličko, vrličko kolo); zatvorena kola uz svirku tambura, gajdi, dvojnica (slavonsko k.) te s potresanjem tijela (drmeš); plesovi u dva reda (tanac, balun), u pravilno raspoređenim parovima (linđo) i dr. Danas na cijelome svijetu grad. plesovi sve više potiskuju n. p. Osnivanjem folkl. društava i organiziranjem folkl. priredbi (smotre folklora) njeguju se nar. plesne tradicije i nastoje oteti zaboravu.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: