Neyman, Jerzy

Neyman, Jerzy, polj.-amer. matematičar (Bendery, Moldavija, 16. IV. 1894 – Oakland, 5. VIII. 1981). God. 1938. emigrirao u SAD. Prof. na Kalifornijskom sveučilištu u Berkeleyju. Jedan od gl. utemeljitelja moderne mat. statistike i teorije vjerojatnosti koja je našla primjenu u genetici, med. dijagnozi, astronomiji, meteorologiji i dr.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: