Nightingale, Florence

Florence Nightingale
Nightingale, Florence, engl. bolničarka (Firenca, 12. V. 1820 – London, 13. VIII. 1910). Za Krimskog rata (1853–56) organizirala njegu ranjenika te potaknula značajne reforme u bolničkoj službi, radu u ubožnicama i odgoju med. sestara. U bolnici St. Thomas u Londonu osnovala školu za medicinske sestre (1860). Njezin rođendan slavi se kao Međunar. dan sestrinstva.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: