Nodilo, Natko

Natko Nodilo
Nodilo, Natko, hrvatski političar, povjesničar i publicist (Split, 31. VIII. 1834 – Zagreb, 21. V. 1912). Prvi profesor opće povijesti na Sveučilištu u Zagrebu (1874–1901). Jedan od prvaka Narodne stranke u Dalmaciji i urednik lista Il Nazionale u Zadru (1862–66). Zastupnik u Dalmatinskom saboru (1867–70). U mnogobrojnim tekstovima polemizirao s autonomaškim političarima, gorljivo zagovarajući nužnost sjedinjenja Dalmacije s Hrvatskom. Surađivao s → M. Pavlinovićem i drugim dalmatinskim preporoditeljima. Kao povjesničar proučavao ranosrednjovjekovnu hrvatsku povijest i prošlost naroda jugoistočne Europe (Prvi ljetopisci i davna historiografija dubrovačka, Rad JAZU, 65, 1883; Historija srednjega vijeka za narod hrvatski i srpski, I–III, 1899–1905. i dr.).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: