non (ne) bis in idem

non (ne) bis in idem (lat. ne dvaput o istom), u rim. pravu, načelo po kojem se u istoj stvari ne smije suditi i odlučivati, niti pokretati postupak drugi put, nego treba poštovati pravomoćnu sudsku odluku, pa makar presuda o odnosnom spornom slučaju ne zadovoljava strane u sporu. Danas se to načelo primjenjuje zbog potrebe prav. sigurnosti, okončanja neizvjesnosti o nekom pravu i otklanjanja mogućnosti donošenja protuslovnih odluka. U kaznenom postupku, pravomoćno osuđeni počinitelj kaznenog djela ne može biti ponovno suđen za isto djelo.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: