Nova Gradiška

Nova Gradiška, grad i središte gradskoga upravnog područja, u Brodsko-posavskoj županiji, u Slavoniji, 146 km jugoistočno od Zagreba i 57 km zapadno od Slavonskoga Broda. Leži u podnožju Psunja (u Posavini) na 129 m nadnorske visine. Grad ima 11 821, a gradsko upravno područje      14 229 stanovnika (2011). Smještena uz željezničku prugu Zagreb–Beograd, uz autocestu Zagreb–Lipovac (A3). Metalna, drvna i tekstilna industrija. Prvi su tragovi naseljenosti iz paleolotika i neolitika. Osnovana je 1. V. 1748. kao Friedrichsdorf (nazvana po Friedrichu Schmidtu, prvom zapovjedniku Gradiške regimente), planski izgrađeno naselje s ortogonalnom shemom ulica i prostranim četverokutnim gradskim trgom, oko kojega su smještene crkva te javne i privatne zgrade. Bila je vojni komunitet (od 1755), sjedište Novogradiške pukovnije (1747–1881) i sjedište istoimenoga kotara (od 1881). Trgovačko i prometno središte postala je nakon izgradnje željezničke pruge od Sunje do Slavonskoga Broda (1889). Tijekom gospodarskoga razvoja grada izgrađene su: pivovara (1851; preuređena u parnu 1873), svilana (1771), tvornica slada (danas Slavonija slad d.o.o.), tvornica pokućstva (Josip Kruljac i sin, 1919; poslije 1945. DIK Stjepan Sekulić), tvornica sirupa i likera (Nektar), ciglana (1864), paromlin (Matoković), tiskara (1882). Izgrađene su i secesijske zgrade gimnazije (1896) i šumarije (1913). Bila je središte župa Livac i Zapolje (1941–45). Tijekom Domovinskoga rata nanesene su joj velike materijalne štete, prometno je izolirana, a gospodarstvo uništeno (okupirano područje bilo je udaljeno manje od 10 km). Sačuvane su jednobrodna, barokna crkva sv. Terezije (1765; župna crkva do 1828; danas na grbu grada) i crkva sv. Stjepana, danas župna crkva Blažene Djevice Marije (1828), s klasicističkim detaljima i slikama Mate Celestina Medovića (obnovljena 1966). Palača Kotarskoga suda (od 1954. zavičajni muzej). U selu Davoru, nedaleko Nove Gradiške, rođeni su hrvatski književnik Matija Antun Relković i hrvatski kipar i medaljer Ivo Kerdić. U selu Gornja Trnava rođen je hrvatski književnik Miro Gavran, a u Novoj Gradiški hrvatski književnik Tito Bilopavlović.  
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: