Ogulin

Ogulin, kaštel

Ogulin, jezero Sabljaci
Ogulin, grad i središte istoimenoga gradskog upravnog područja,  u Karlovačkoj županiji; leži na 323 m nadmorske visine u podnožju Kleka, na rijeci Dobri. Grad ima 8216, a gradsko upravno područje 13 915 stanovnika (2011). Nalazi se uz željezničku prugu Zagreb–Karlovac–Rijeka. Drvna, elektrotehnička, prehrambena i kovinska industrija; tiskarstvo. U blizini su hidroelektrana Gojak i jezero Sabljaki. Turizam (Ogulinski festival bajke, Ivanina kuća bajke). Frankapanski kaštel iz XV. st. (Zulumgrad ili Đulin grad, sa zavičajnim i planinarskim muzejom) leži iznad ponora rijeke Dobre (Đulin ponor). Župna crkva Sv. križa (XVIII. st.), pravoslavna crkva sv. Georgija (XIX. stoljeće). Rodno mjesto hrvatske književnice → Ivane Brlić-Mažuranić. Prvi se put spominje 1500. u povelji kneza Bernardina Frankapana. Nakon propasti Modruša (1493), ogulinski kaštel postao je važno uporište protuosmanske obrane, a od 1570. središte krajiške kapetanije (od 1746. središte pukovnije). Nakon ukinuća Vojne krajine 1881. postao je središte Modruško-riječke županije.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: