Omišalj

Omišalj, marina
Omišalj, naselje i središte istoimene općine, u Primorsko-goranskoj županiji, na sjeverozapadnoj obali otoka Krka, 22 km sjeverno od Krka. Naselje ima 1868, a općina 2983 stanovnika (2011). Tankerska luka. Terminal Jadranskoga naftovoda. Petrokemijska industrija (proizvodnja polietilena i vinil-klorida). Turizam. Luka se nalazi u sastavu lučkoga sustava Rijeke. U blizini je međunarodne zračne luke Rijeka i Krčkoga mosta (otok–kopno). Sastoji se od starog dijela na uzvisini iznad dobro uvučene uvale i novoga dijela koji se razvio u podnožju, uz obalu, zahvaljujući turizmu. Župna crkva Uznesenja Marijina (Stomarina, spominje se 1213) sa zvonikom iz 1536., kapela sv. Jelene (1458), kapela sv. Antuna Padovanskog (XVII. st.). Ruševine kneževa dvora (XIV–XV. st.). U uvali Sepen nalazi se ranokršćanska bazilika (Mira) iz V. st. (sačuvani zidovi, bez krova). U rimsko doba u blizini je bilo naselje Fulfinum. Na mjestu prapovijesne gradine nastalo je u srednjem vijeku naselje (spominje se 1153. kao Castrum Musculum). U srednjem vijeku bio je jedan od pet frankapanskih gradova na Krku; Frankapani ga utvrđuju zidinama, a 1476. sagrađen je kaštel. Od XIII. st. bio je središte pismenosti i glagoljaštva (obližnja benediktinska opatija sv. Nikole; ukinuta u XV. st., ali se glagoljica zadržala zahvaljujući župnicima koji su vodili matične knjige na njoj do druge polovice XIX. st.). Od 1480. do kraja XVIII. st. bio je pod mletačkom vlašću. Za vrijeme Austro-Ugarske razvili su se školstvo, zdravstvo i turizam. Tijekom Drugoga svjetskog rata kratko je bio pod talijanskom i njemačkom okupacijom. Nakon rata jačao je turizam (hotel Kvatner, izgrađen 1951; Turističko društvo u Omišlju, osnovano 1953., i u Njivicama 1954). Danas se nastoji pronaći način da se omogući održivi suživot turizma i industrije (DINA, JANAF) na ovom prostoru. Općina ima dva naselja: Omišalj i → Njivice. Rodno je mjesto hrvatskoga glagoljaša Nikole Brozića i hrvatske slikarice i kiparice Mile Kumbatović.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: