Orcagna, Andrea

A. Orcagna, tabernakul u crkvi Orsanmichele u Firenci
Orcagna, Andrea (pr. ime Andrea di Cione Arcagnolo), tal. kipar, graditelj i slikar (Firenca, o. 1308 – Firenca, 25. VIII. 1368). U duhu kasne gotike u Firenci izradio oltarni poliptih u kapeli Strozzi crkve Sta Maria Novella i tabernakul u crkvi Orsanmichele. S njim su često surađivala njegova braća, najčešće Nardo (u. o. 1366).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: