Orhan (Orhan Gazi, Urhan, Orkhan)

Orhan
Orhan (Orhan Gazi, Urhan, Orkhan), osman. emir (?, 1288 – ?, 1360). Naslijedio oca → Osmana I. (1326). Djelovao na upr. organizaciji osman. države. Nastavio očeva osvajanja, pripojio tur. kneževinu dinastije Karasi, preoteo Bizantu najveći dio njegovih preostalih posjeda na Z Male Azije (Niceja, 1331; Nikomedija, 1337) i prodro u Europu (1354. uspostavlja osman. vlast nad gradom Galipoljem kao prvim trajnim uporištem u Europi). U biz. građ. ratu podržavao Ivana VI. Kantakuzena protiv Ivana V. Paleologa. God. 1327. započeo kovati novac sa svojim imenom. Drži se da je O. prvi organizirao janjičare kao vojsku.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: