Ortelius, Abraham

Abraham Ortelius
A. Ortelius, karta svijeta, Antwerpen 1578.
Ortelius, Abraham, flam. kartograf, geograf i matematičar (Antwerpen, 14. IV. 1527 – Antwerpen, 28. VI. 1598). Autor prvoga modernoga Atlasa Prikaz svijeta (Theatrum Orbis Terrarum, 1570) od 70 karata (na nekima su prikazani i hrv. krajevi). Od 1575. kartograf i geograf na dvoru španj. kralja Filipa II. Faksimil njegova Atlasa objavljen je 1964.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: