Osimski sporazumi

Osimski sporazumi, Miloš Minić i Mariano Rumor potpisuju dokument sporazuma 10. XI. 1975.
Osimski sporazumi, sporazumi između Italije i Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije potpisani 10. XI. 1975. u Osimu kraj Ancone, kojima je definitivno riješeno pitanje granica između dviju zemalja na osnovi mirovnog ugovora iz 1947. Bivša zona A s gradom Trstom definitivno je pripala Italiji, a zona B Jugoslaviji, na temelju memoranduma o sporazumijevanju potpisanog u Londonu 5. X. 1954. Sastavni dio Osimskih sporazuma jest i sporazum o obeštećenju talijanskih → optanata i → esula koji su napustili zonu B, Istru i Dalmaciju. Na snagu su stupili nakon ratifikacije 1977. Poslije raspada Jugoslavije, Slovenija je preuzela obvezu isplatiti Italiji 65 milijuna, a Hrvatska 35 milijuna američkih dolara.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: