Padovec, Ivan

Ivan Padovec
Padovec, Ivan, hrvatski gitarist i skladatelj (Varaždin, 17. VII. 1800 – Varaždin, 4. XI. 1873). Glazbenu teoriju učio u Zagrebu, samouk u sviranju na gitari. Deset godina živio u Zagrebu (1819–29), osam u Beču (1829–37), a potom u Varaždinu. Godine 1848. oslijepio. Kao gitarist koncertirao u više velikih europskih gradova. Konstruirao gitaru s deset žica. Skladao za gitaru (varijacije, fantazije, poloneze, nokturna), sonatu za violinu, violu i gitaru, narodne poputnice za klavir, popijevke (na stihove onodobnih hrvatskih pjesnika). Godine 1842. objavio Teorijsko-praktičnu školu za gitaru.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: