Pander, Hristijan Ivanovič

Pander, Hristijan Ivanovič, rus. embriolog, anatom i paleontolog (Riga, 12. VII. 1794 – Sankt Peterburg, 22. IX. 1865). Opisao razvoj pilećeg embrija diferencijacijom iz triju zametnih listića. Jedan od Darwinovih preteča, jer je u djelu Poredbena osteologija, 1821–31, iznio evolucijska shvaćanja.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: