Pannonhalma

Pannonhalma, benediktinska opatija
Pannonhalma (srednjovj. lat. Sacer mons Pannoniae), benediktinska opatija nedaleko od Győrszentmártona u sjeverozap. Mađarskoj. Utemeljena u vrijeme kralja Stjepana 1001, postaje istaknuto vjersko-kult. središte iz kojega se provodila kristijanizacija Ugarske. Ukinuta 1786, ponovno obnovljena 1802. Njezin je opat od 1770. bio član ug. Gornjeg doma. Crkva podignuta 1224. u kasnoroman. stilu, restaurirana 1868. Značajni su bogati portal i kasnogot. klaustar (XV. st.). Samostanska knjižnica ima razne zbirke rukopisnih djela i inkunabula, postoji bogat arhiv, te zbirke slika i drugih umjetnina.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: