participacija

participacija (lat.) 1. Sudjelovanje, sudioništvo, npr. u politici, sudjelovanje građana u procesima odlučivanja u svim područjima društv. života, u gospodarstvu sudjelovanje zaposlenih u odlučivanju u poduzećima, os. u poduzećima javnog sektora i javnim ustanovama, ili u zdravstvu sudjelovanje građana u podmirivanju troškova za određene lijekove ili liječenje. 2. filoz Kod Platona označuje odnos između preslike i praslike osjetilno-zamjedbenoga pojedinačnog bića, koje postoji u mjeri u kojoj participira na ideji svoje predmetnosti. U novoplatonizmu preuzima emanacijske crte; u Tome Akvinskog postaje sred. pojam u objašnjenju odnosa bitka i bića. U sociologiji, prema Lévy-Bruhlu, način primitivnog mišljenja koje svaku stvar ili pojavu predočuje kao sastavni dio neke žive oduhovljene sile (→ animizam).

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: