partizanski odredi

partizanski odredi, Prvi proleterski bataljon Hrvatske u maršu, lipanj 1942.
partizanski odredi, ustrojbeni oblik organiziranja partiz. voj. postrojba. U II. svj. ratu na području Jugoslavije p. o. bili su prvi oblici organiziranja partiz. jedinica u antifaš. borbi. Osnivani su na terit. principu, jačine od desetak do više stotina boraca. Prvi takav odred u Hrvatskoj, kao i u Jugoslaviji i tada okupiranoj Europi, bio je Sisački partizanski odred formiran 22. VI. 1941, koji je već potkraj 1941. brojio o. 7000 boraca. Okrupnjivanjem p. o. poč. 1942. Gl. štab Hrvatske ustrojio je p. o. u 5 korpusa s po 2 do 4 divizije, a do kraja rata partiz. snage u Hrvatskoj brojile su o. 150 000 boraca, dok su na slobodnim područjima usporedno stvarana i tijela civilne vlasti (→ ZAVNOH).

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: