Paul-Boncour, Joseph

Joseph Paul-Boncour
Paul-Boncour, Joseph, francuski političar (Saint-Aignan, 4. VIII. 1873 – Pariz, 28. III. 1972). Odvjetnik. Član Republikanske stranke, zastupnik u parlamentu od 1909, ministar rada 1911. Član Socijalističke stranke 1916–31. Osnovao Socijalističko-republikansku uniju 1931. Ministar obrane 1932, nakratko predsjednik vlade 1932–33. Stalni predstavnik Francuske u Društvu naroda 1932–36. Ministar vanjskih poslova 1933–34, 1936. i 1938. Protivio se politici → appeasementa. Glasovao protiv Pétaina 1940. Sudionik pokreta otpora, član konstituante 1944. Glavno djelo: Između dva rata: sjećanje na Treću Republiku.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: