pneumatomahi

pneumatomahi (grč.), pristaše starokršć. učenja (pneumatomahija, pneumatohijanizam), nazivani i makedonijanci, prema začetniku carigradskom biskupu Macedoniju (342–360). Njihovo je učenje povezano s arijanstvom (semiarijanizam), a nijekali su božanstvo Duha Svetoga. Osuđeni su na koncilu u Carigradu 381.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: