Petrović, Gajo

Gajo Petrović
Petrović, Gajo, hrvatski filozof (Karlovac, 2. III. 1927 – Zagreb, 13. VI. 1993). Doktorirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je bio profesor (1956–93). Glavni urednik časopisa Praxis. Pretežito se bavio novom interpretacijom Marxa na temelju njegovih ranih radova, u kojima prepoznaje revolucionarne ideje o radikalnoj promjeni čovjeka i društva, uz uvjet da je čovjek shvaćen kao slobodno biće prakse. Uz marksističku antropologiju, pisao radove iz područja ontologije, logike i spoznajne teorije, osobito o problemima alijenacije, slobode i prakse. Kritizirao dogmatsku ideologiju komunizma u bivšoj Jugoslaviji. Prevodio s engleskoga, njemačkoga i ruskoga jezika. Glavna djela: Engleska empiristička filozofija (1955), Logika (1963), Od Lockea do Ayera (1964), Filozofija i marksizam (1965), Čemu Praxis (1972), Filozofija i revolucija (1972), Suvremena filozofija (1979), U potrazi za slobodom (1990).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: