Pohl, Robert Wichard

Robert Wichard Pohl
Pohl, Robert Wichard, njem. fizičar (Hamburg, 10. VIII. 1884 – Göttingen, 5. VI. 1976). Sveuč. prof. u Göttingenu. Proučavao zračenje, fiziku čvrstog stanja, optičke i el. efekte. Mnogi njegovi uređaji i danas su u upotrebi u fizikalnoj nastavi. Poznat je Pohlov kotač koji pokazuje prigušenje vrtložnim strujama. Utjecajna je njegova knjiga Uvod u fiziku.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: