Poincaré, Jules Henry

Jules Henry Poincaré
Poincaré, Jules Henry, franc. matematičar i filozof znanosti (Nancy, 29. IV. 1854 – Pariz, 17. VII. 1912). Posljednji univerzalni matematičar. Dao prinose na mnogim područjima matematike (analiza, diferencijalne jednadžbe, teorija brojeva, vjerojatnost), posebno razvio topologiju kao mat. disciplinu. Važan doprinos proučavanju sustava triju tijela u nebeskoj mehanici (1889). Razvio neke tehnike za proučavanje dinamičkih i kaotičnih sustava. S pomoću njih analizirao gibanja planeta i prirodu fluida koji rotira. Neovisno o Einsteinu došao do nekih rezultata specijalne teorije relativnosti. U filozofiji znanosti zastupao konvencionalizam. Najpoznatija djela: Znanost i hipoteza, Vrijednost znanosti.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: