Požega

Požega
Požega (prije Slavonska Požega), grad te gradsko upravno i županijsko središte, u Požeško-slavonskoj županiji, u Slavoniji. Leži na jugozapadnom dijelu Požeške kotline na 152 m nadmorske visine. Grad ima 19 506, a gradsko upravno područje 26 248 stanovnika (2011). U okolici poljodjelstvo i uzgoj vinove loze (Kutjevački podrumi). Stočarstvo. Prehrambena, tekstilna, drvna i kovinska industrija; proizvodnja građevinskoga materijala (crijep, opeka). Tiskarstvo. Crkva Sv. Duha iz 1280 (do XVIII. st. crkva sv. Dimitrija); franjevački samostan iz XVIII. st. Gotička crkva sv. Lovre (oko 1300). Gradski muzej (1921). Turizam. Brojne kulturne priredbe i manifestacije (Zlatne žice Slavonije, Grgurevo–smotra topova i mužara, Ivanjski krijes, Kulenijada i dr.). Prvi se put spominje 1227. u povelji kralja Andrije II. Arpadovića. Početkom XVI. st. bila je veliko trgovište i obrtno središte. Pod osmanskom vlašću (1537–1691) bila je sjedište kadiluka i Požeškoga sandžaka (do 1687). Povlastice slobodnoga kraljevskoga grada dobila je 1765. poveljom kraljice Marije Terezije. U razdoblju 1882–86. bila je pod nadzorom Hrvatsko-slavonsko-dalmatinske zemaljske vlade iz Zagreba. Ime Slavonska Požega nosi 1921–91. Za Domovinskoga rata pretrpjela je velike štete. Sjedište je Požeške biskupije (od 1997). Rodno je mjesto hrvatskoga pjesnika i prevoditelja Dobriše Cesarića, hrvatske književne povjesničarke Dunje Fališevac i hrvatskoga atletičara Borisa Hanžekovića. 
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: