Prica, Zlatko

Z. Prica Proljetni vjetar, 1972.
Prica, Zlatko, hrvatski slikar (Pečuh, Mađarska, 26. VI. 1916 – Rijeka, 7. III. 2003). Diplomirao 1940. na Akademiji u Zagrebu (Ljubo Babić). Jedan od osnivača grupe Mart i galerije Forum u Zagrebu. Član JAZU od 1988. Isprva slikao širokim mrljama boja i slobodnim potezom (Zimski krajolik), potom u II. svjetskom ratu logorske prizore, a 1944. s Edom Murtićem ilustrirao poemu Jama Ivana Gorana Kovačića. U svim slikarskim tehnikama i grafici ostvario nekoliko značajnih ciklusa: Samoborski ciklus koji karakterizira naglašena stilizacija, plošni izraz te zvučnost i čistoća intenzivnih boja, dok cikluse Plodovi zemlje, Tarski ciklus i Opatijski kišobrani obilježavaju snažni kolorizam i grafizam kojima ritmično strukturira površinu, a izdužene ženske figure ostaju trajna oznaka njegova slikarskoga rukopisa.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: