Protega, Miljenko

Miljenko Protega
Protega, Miljenko, hrv. pravnik i publicist (Šibenik, 7. II. 1908 – Zagreb, 1. X. 1968). Doktorirao na Prav. fak. u Zagrebu 1934. Odvjetnik u Zagrebu. Predsj. Hrv. naklade, kult.-nakladničkog društva i član redakcije časopisa Iskra 1934–41. Član KPJ od 1939. Uhitili ga Nijemci 1941. i internirali u više njem. logora. Prof. polit. ekonomije na Prav. fak. u Zagrebu 1946–49. Obnašao razne javne dužnosti, bio drž. sekretar za pravosudnu upravu u vladi NR Hrvatske, gl. redaktor Enciklopedije Leksikografskog zavoda i predsj. Pravnog savjeta Izvršnog vijeća Sabora SR Hrvatske 1964–68.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: