protestantizam

protestantizam (njemački Protestantismus, od latinskoga protestans koji prosvjeduje), naziv za kršćanski pokret (u duhovnosti, teologiji i kulturi) koji je proizašao iz → reformacije u XVI. stoljeću. Nakon II. zemaljskog sabora u Speyeru (1529) pojam su počeli primjenjivati na sebe sljedbenici reformacije koju je započeo M. Luther. Osnovne su mu karakteristike isticanje svetopisamske objave nasuprot predaji, te vjera i milost nasuprot sakramentima. Osnovna je podjela na nekoliko potkonfesija (luteranstvo, kalvinizam, anglikanizam) i više njima pripadajućih crkava (luteranske i evangeličke crkve, reformirane crkve, Anglikanska crkva) i različite od njih nastale sljedbe ili vjerske zajednice (anabaptisti, adventisti, pentekostalci, metodisti, prezbiterijanci, mormoni, Jehovini svjedoci, kvekeri itd.). Kršćanska konfesija s oko 500 milijuna pripadnika.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: