Ratkaj (Rattkay), Juraj

Juraj Ratkaj
Ratkaj (Rattkay), Juraj, hrvatski povjesničar (Veliki Tabor, 22. XII. 1612 – Zagreb, 1. IX. 1666). Isusovac (1632–39), potom svjetovni svećenik i od 1640. zagrebački kanonik. Sudionik u borbama protiv Osmanlija (1641. i 1648) i u Tridesetogodišnjem ratu (1647). Izaslanik hrvatskih staleža na Ugarskom saboru u Požunu 1649. Autor sinteze hrvatske povijesti pisane u duhu protureformacije (Memoria regum et banorum Regnorim Dalmatiae, Croatiae et Sclavoniae, Beč 1652).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: