Ricci, Sebastiano

S. Ricci Molitva na Maslinskoj gori, Beč, Kunsthistorisches Museum
Ricci, Sebastiano, tal. slikar (Belluno, 1. VIII. 1659 – Venecija, 16. V. 1734). Slikar i dekorater mlet. slikarstva na prijelazu iz baroka u rokoko (freske i zidne slike s mitol. temama u palačama u Firenci i dekoracije dvorca Schönbrunn u Beču).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: