Romains, Jules

Jules Romains
Romains, Jules (pr. ime Louis Fariguole), franc. prozaik i dramatičar (Saint-Julien-Chapteuil, 26. VIII. 1885 – Pariz, 14. VIII. 1972). Vođa unanimizma, knjiž. smjera koji u prvi plan stavlja kolektivnu psihologiju ljudskih zajednica, život i dinamiku rasta velikih cjelina (gradova, zemalja, kontinenata). U središtu pozornosti nije pojedinac već “mistična duša” mnoštva. Program unanimističke škole izložio je 1909. u Revue bleue. U svojem dram. opusu pokazuje izvanredan smisao za komično, sklonost ironiji i karikaturalnom prikazu.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: