Rousseau, Théodore

Th. Rousseau Tržnica u Normandiji, Sankt Peterburg, Ermitaž
Rousseau, Théodore, francuski slikar i grafičar (Pariz, 15. IV. 1812 – Barbizon, 22. XII. 1867). Predstavnik francuskoga pejsažnoga slikarstva → Barbizonske škole. Zagasitim skalama smeđih i zelenih tonova slikao u ulju i akvarelu, te radio u bakropisu, realistične, lirski intonirane šumske krajolike, prizore sa seoskih gospodarstava i drveće.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: