Petrić, Ratko

R. Petrić The end, Zagreb, Moderna galerija
Petrić, Ratko, hrvatski kipar (Zadar, 12. V. 1941 – Zagreb, 12. X. 2010). Završio Akademiju u Zagrebu 1966; suradnik Majstorske radionice V. Radauša. Suosnivač grupe → Biafra.
U raznim materijalima oblikovao maštovite, socijalno angažirane skulpture nekonvencionalna izraza (Ostatak). Autor skulptura u javnim prostorima.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: