Sarvaš

Sarvaš, vrč iz Sarvaša, Zagreb, Arheološki muzej
Sarvaš, naselje, administrativno pripada gradu Osijeku, u Osječko-baranjskoj županiji, 17 km jugoistočno od Osijeka; 1884 stanovnika (2011). Uz željezničku prugu Osijek–Erdut–Vukovar, na državnoj cesti Osijek–Erdut. Na obližnjem lokalitetu Vlastelinski brijeg nađeno je prapovijesno naselje s nalazima iz starije faze mlađega kamenog doba, eneolitika, brončanoga i željeznoga doba. U najmlađim slojevima nalazi iz rimskoga doba i ranoslavenski nalazi. Za Domovinskoga rata (12. VIII. 1991) mjesto je bilo okupirano i opljačkano, a većinsko hrvatsko stanovništvo prognano. Teško je oštećena župna crkva sv. Ivana Krstitelja.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: