Savonarola, Girolamo

Girolamo Savonarola,
djelo fra Bartolomea, Firenca, Museo di San Marco
Savonarola, Girolamo, talijanski propovjednik, teolog i filozof (Ferrara, 21. IX. 1452 – Firenca, 23. V. 1498). Dominikanac i prior samostana San Marco u Firenci. Pod utjecajem T. Akvinskog, Alberta Velikog i Aristotela oblikovao svoje teorijske i etičko-političke poglede, posebno o državi, za koju smatra da treba ostvarivati etičke vrline. U duhu starozavjetnih proroka drži u Firenci propovijedi o moralnoj dekadenciji, pokvarenosti visokoga klera i o napuštanju izvornoga kršćanstva. Predlaže reformu uređenja države na teokratsko-demokratskim načelima. Pokrenuvši mase za svoje ideje, postao je prijetnja, te ga je papa Aleksandar VI. izopćio iz Crkve i predao inkviziciji, koja ga je kao heretika, nakon okrutnih mučenja, objesila i spalila. Savonarolu su u njegovim nastojanjima podržavali Michelangelo, Botticelli i naš humanist Juraj Dragišić. Savonarolina su stajališta već 1558. protumačena kao ispravna, a spisi su skinuti s Indeksa zabranjenih knjiga. Glavna djela: Logički kompendij; Trijumf križa; Rasprava o upravljanju i vladanju gradom Firencom; Pregled cjelokupne filozofije.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: