Schleicher, August

Schleicher, August, njem. indoeuropeist i slavist (Meiningen, 19. II. 1821 – Jena, 6. XII. 1868). Prof. u Pragu i Jeni. Bavio se rekonstrukcijom indoeur. prajezika. U jezikoslovlje uveo pojam i naziv morfologija, te rodoslovno stablo. Unio nove poglede na proučavanje baltijskoga i slav. jezika.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: