seoba naroda

seoba naroda, naziv za razdoblje od druge pol. IV. do sred. VII. st. u kojem je došlo do velikih izmještanja naroda na prednjoazijskom, eur. i afr. prostoru. Seobu je pokrenuo prodor Huna koji su potisnuli Ostrogote iz sred. Rusije. To je izazvalo lančanu reakciju migracija. Germ. plemena Vizigoti, Alani, Vandali, Svevi i dr. doprli su do Italije i Španjolske, Vandali i do Afrike; Angli, Sasi i Juti naselili su Britaniju, a Burgundi, Alemani i Franci Francusku. Nakon Atiline smrti, čija se vlast protezala i na niz germ. i slav. plemena, Huni sred. V. st. ugl. napuštaju Europu. Usporedno s germ. prodorima na Z, slav. plemena vrše pritisak os. na Ist. Rimsko Carstvo te, zajedno s Avarima, prodiru do Carigrada, naseljavajući i Grčku, uključujući i Peloponez, egejske otoke i Malu Aziju. Današnja etnička slika slav. zemalja jugoist. Europe znatno je uža od tih prvotnih naseljavanja u kojima je slav. stanovništvo dominantno sve do crte Drač–Solun. U valu seobe naroda i Hrvati, iz područja Zakarpaća i juž. Poljske, naseljavaju današnje prostore. → Hrvati, povijest
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: