Smareglia, Antonio

Antonio Smareglia
Smareglia, Antonio, tal. skladatelj (Pula, 5. V. 1854 – Grado, kraj Trsta, 15. IV. 1929). Po završetku studija na Konzervatoriju u Milanu opredijelio se za glazb.-dram. područje. U operi Sigetski vazal (1889) očitovao se kao vagnerijanac što je otežalo izvođenje njegovih djela u Italiji. Od 1895. živio u Trstu, 1903. je oslijepio. Od 9 opera najpoznatija mu je Istarska svadba s djelomičnim prizvukom istarskoga glazb. folklora.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: