Soares, Mário

Mário Soares
Soares, Mário, portugalski odvjetnik, političar i državnik (Coração de Jesus, Lisabon, 7. XII. 1924 – Lisabon, 7. I. 2017). Član vodstva Socijaldemokratske akcije 1952–60. Podupirao kandidaturu generala Humberta Delgada na predsjedničkim izborima 1958. Za Salazarova režima više puta uhićivan i zatvaran. Emigrant u Parizu 1970–74. Suosnivač i glavni tajnik Portugalske socijalističke stranke. Nakon pada režima 1974. vraća se u zemlju, ministar vanjskih poslova 1974–75, predsjednik vlade 1976–78. i 1983–85. Predsjednik Portugala od 1986. do 1996. (u dva mandata). Važnija djela: Političke i socijalne misli Teofila Brage; Portugal s brnjicomPolitički spisi.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: