Solovjev, Sergej Mihajlovič

Solovjev, Sergej Mihajlovič, rus. povjesničar (Moskva, 17. V. 1820 – Moskva, 16. IV. 1879). Od 1845–77. prof. na Sveučilištu u Moskvi. Učitelj carevića Nikole i Aleksandra (budući car Aleksandar III.). Uveo moderne istraž. metode u rus. historiografiju po uzoru na Rankea. Povijest shvaćao u skladu s Hegelovim koncepcijama, kao jedinstven i zakonit proces, pri čemu je država gl. pokretačka snaga. Objavio više radova o Petru Velikom i Aleksandru I. Gl. djelo Povijest Rusije od drevnih vremena (I–XXIX, 1851–79).

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: